SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2018/2019 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEDZIELISKACH

 

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNI-

CTWO

NR DOPUSZCZENIA

MEN

PODPIS

N-LA

 

Klasa I

 

 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

Elementarz odkrywców.Cz.1-4Elementarz odkrywców.Matematyka.Cz.1 i 2 Elementarz odkrywców. Zeszyt ćwiczeń cz.1-4.

Elementarz odkrywców. Ćwiczenia do edukacji matematycznej.Cz.1i 2

Ćwiczenia do kaligrafii.

Zeszyt ćwiczeń do kaligrafii matematycznej.

Elementarz odkrywców. Muzyka, Zeszyt ćwiczeń

Elementarz odkrywców. Teczka artysty.

Elementarz odkrywców. Wyprawka.

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz,  Justyna Winiecka-Nowak,

 

Krystyna Bielenica, Maria Bura,

Małgorzata Kwil,

Bobusława Lankiewicz

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz,  Justyna Winiecka-Nowak,

Krystyna Bielenica, Maria Bura,

Małgorzata Kwil, Bobusława Lankiewicz

Grazyna Wójcicka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Praca zbiorowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790/1/2017,

 

 

790/2/2017

 

 

J. angielski

Hello Explorer. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Jennifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka

Nowa Era

830/1/2017

 

Religia

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa – podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej

P. Goliszek

  Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2014

Nr AZ – 11-01/10-LU-1/12

 

 

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 1 -4

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Elementarz odkrywców. Klasa 2, Edukacja matematyczna, część 1, 2

Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 1,2,3,4  Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna- Ćwiczenia.

Elementarz odkrywców. Klasa 2, Ćwiczenia do edukacji matematycznej , część 1, 2

Elementarz odkrywców. Klasa 2, Potyczki ortograficzne

Elementarz odkrywców. Klasa 2. Muzyka

Zeszyt ćwiczeń

Elementarz odkrywców. Klasa 2. Teczka artysty. Edukacja plastyczno-techniczna

Karty pracy

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz B.Stepień, E. Hryszkiewicz,M..Ogrodowczyk

J.Winiecka-Nowak

K.Bielenica, M.Bura

 

M.Kwil, B.Lankiewicz

ElżbietaKacprzak

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nina Gryzoń, Magdalena Jasny, Witold Vargas

 

 

 

 

Nowa Era

 

790/3/2018

 

790/4/2018

 

 

 

 

 

 

 

790/3/2018

790/4/2018

 

 

J. angielski

Hello Explorer Podręcznik do języka angielskiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej

 

Autor: Jennifer Heath, RebeccaAdlard with Dorota Sikora-Banasik and Marta Mrozik

 

 

Nowa Era

 

 

830/2/2018

 

Religia

Kochamy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla II klasy szkoły podstawowej,

P. Goliszek

 Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2013

Nr AZ –

21-01/10-LU-4/13

 

 

Klasa IV

Język polski

 

Między Nami- podręcznik do języka polskiego do klasy IV

 

Między nami – ćwiczenia wersja B

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Ćwiczenia - Łuczak, Murdzek, Krzemieniecka – Pleban

   

 

GWO

 

 

 

 

867/1/2017

 

Matematyka

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

  Zeszyt ćwiczeń. Geometria Wersja B część 2/2

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

 

GWO

 

 

 

780/1/2017

 

Historia

,,Wczoraj i dziś” kl 4 – podręcznik do historii do klasy czwartej. Zeszyt ćwiczeń

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era

 

877/1/2017

 

Przyroda

Tajemnice przyrody- podręcznik do przyrody do klasy czwartej

 

 

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

 

Nowa Era

 

 

 

863/2017

 

J.angielski

Junior Explorer Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń

Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

 

Nowa Era

 

837/1/2017

 

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

 

Plastyka

Do dzieła!

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

 

Technika

Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

 

Informatyka

Lubię to!

Michał Kęska

Nowa Era

847/1/2017

 

Religia

Jestem chrześcijaninem. Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej,

W. Janiga

Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2012

Nr AZ – 21-01/10-LU-1/12

 

Klasa V

Język polski

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń

wersja B 

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

 

GWO

 

867/2/2018

 

Matematyka

Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń wersja C

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

773/2/2016

 

Historia

 Historia wczoraj i dziś-  Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Nowa Era

369/2/2012/2015

 

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoly podstawowej.  

Marian Sęktos, Joanna stawarz

Nowa Era


844/1/2018

 

 

Geografia

 Planeta Nowa- Podręcznik do geografii kl.5+zeszyt ćwiczeń

Roman Malarz ,Mariusz Szubert

Nowa Era

906/1/2018

 

J.angielski

Junior Explorer Podręcznik do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

Jennifer Heath, Michelle Crawford, Marta Mrozik ,Katarzyna

Kłopska

Nowa Era

837/2/2018

 

Plastyka

Do dzieła!- podręcznik do plastyki

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

 903/2/2018

 

Muzyka

 Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

 852/2/2018

 

Zajęcia techniczne

Jak to działa?- podręcznik do techniki

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

 295/2/2018

 

Zajęcia komputerowe

 Lubię to! Klasa 5 Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

 847/2/2018

 

Religia

Wierzę w Boga. Podręcznik do religii dla V klasy szkoły podstawowej,

W. Janiga

wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2013

Nr AZ – 21-01/10-LU-2/13

Klasa VI

Język polski

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń wersja B 

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

 

GWO


445/3/2014/2016

 

 

Matematyka

Matematyka z plusem-Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń wersja C

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

340/3/2014

 

Historia

My i historia

Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

Olszewska Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława

Wydawnictwo szkolne PWN

317/3/2011

 

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 6

 

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era

399/3/2014/2015

 

J.angielski

"World Explorer" 6 Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń
 

Jennifer Heath, Michele Crawford

 

Nowa Era

497/3/2014

 

Zajęcia techniczne

 Jak to działa – podręcznik do techniki

Lech Łabecki, Marta Łabecka


WSiP

496/3/2012

 

Zajęcia komputerowe

To lubię. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

Michał Kęska

Nowa Era

729/3/2017

 

Muzyka

 Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

589/3/2014/2015

 

Plastyka

Do Dzieła

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

126/05

Religia

Wierzę w Kościół. Podręcznik do religii dla VI klasy szkoły podstawowej

W. Janiga

wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2014

Nr AZ – 21-01/10-LU-2/14

 

Klasa VII

Język polski

Między nami- podręcznik do klasy VII

Zeszyt ćwiczeń wersja B

A.Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka

  Krzemieniecka - Kleban

GWO

867/4/2017

 

Matematyka

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

GWO

780/4/2017

 

Historia

,,Wczoraj i dziś” podręcznik do historii do klasy VII+ zeszyt ćwiczeń

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2017

 

Biologia

Puls życia. Klasa 7

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Małgorzata Jeminof

Nowa Era

844/4/2017

 

Chemia

Chemia Nowej Ery

Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/1/2017

 

Geografia

,,Planeta Nowa” podręcznik do geografii + zeszyt ćwiczeń

Roman Malarz, Mariusz Szubert

Nowa Era

906/3/2017

 

Fizyka

Spotkania z fizyką – podręcznik do fizyki do klasy 7

Grażyna Francuz-Or nat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/1/2017

 

J.angielski

Teen Explorer- podręcznik do języka angielskiego + zeszyt ćwiczeń

Angela Bandis, Diana Shotton

Nowa Era

837/4/2017

 

J. niemiecki

Meine Deutschtour- podręcznik do języka niemieckiego 7

Ewa Kościelniak - Walewska, Małgorzata Kosacka

Nowa Era

838/1/2017

 

Muzyka

 Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

 

Plastyka

Do dzieła!

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2017

 

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

847/4/2017

 

Religia

Spotykam Twoje słowo. Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej.

P. Mąkosa

wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2012

Nr AZ-31-01/10-LU-1/12

 

Klasa VIII

 

Język polski

Między nami- podręcznik do klasy VIII

 

Zeszyt ćwiczeń wersja B

A.Łuczak, E. Prylińska

Krzemieniecka – Kleban, Suchowierska

GWO

 

 

Matematyka

Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy ósmej  szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

GWO

780/5/2018

 

Historia

,,Wczoraj i dziś” podręcznik do historii+ zeszyt ćwiczeń

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

877/2/2018

 

Biologia

Puls życia. Klasa 8

Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Beata Sągin, Andrzej Boczorski , Marian Sęktos

Nowa Era

844/3/2018

 

Chemia

Chemia Nowej Ery

Podręcznik do chemii dla klas ósmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/2/2018

 

Geografia

,,Planeta Nowa” podręcznik do geografii + zeszyt ćwiczeń

Roman Malarz, Mariusz Szubert

Nowa Era

906/1/2018

 

Fizyka

Spotkania z fizyką – podręcznik do fizyki 8

Grażyna Francuz-Or nat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/2/2018

 

J.angielski

Teen Explorer Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 

Angela Bandis, Diana Shotton

Nowa Era

837/5/2018

 

 

J. niemiecki

Meine Deutschtour- podręcznik do języka niemieckiego

Ewa Kościelniak - Walewska, Małgorzata Kosacka

Nowa Era

838/2/2018

 

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia- Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

874/2017

 

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 8szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

847/4/2017

 

Religia

Z Tobą idę przez życie. Podręcznik do religii dla VIII klasy szkoły podstawowej

P. Mąkosa

wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2013

Nr AZ-31-01/10-LU-1/13

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie – podręcznik dla klasy 8

Jarosław Słoma, Grzegorz Zając

Nowa Era

846/2017