OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

 Zajęcia dodatkowe w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019.

 

Lp.

Nazwa zajęcia

 

 

Dzień tygodnia

godzina

Nauczyciel prowadzący zajęcia

1.

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego

 

PONIEDZIAŁEK

(co dwa tygodnie)

12.25 – 13.10

 

Lidia Kołodziej

2.

Zajęcia dodatkowe z historii

 

ŚRODA

(co dwa tygodnie)

8.00-9.45

 

Ewa Badzioch

3.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

 

PIĄTEK

(co dwa tygodnie)

12.25 – 13.10

Anna Czachor

4.

Zajęcia dodatkowe z matematyki

 

WTOREK

12.25 – 13.10

Katarzyna Mach

4.

Zajęcia dodatkowe z edukacji wczesnoszkolnej- kl.3

 

 

WTOREK

12.25 – 13.10

 

Ewa Zdunek

5.

Zajęcia dodatkowe S.K.S

 

WTOREK - ŚRODA

13.10 - 14.10

14.00 - 15.00

 

Michał Winczura

6.  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

 PONIEDZIAŁEK

12.25-13.10

 
7. Zajęcia z projektu ,,ProgramujeMY tarnowski’’

Wtorek 12.25-13.50