SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ROK SZKOLNY 2018/2019


Przewodniczący: Sylwester Kania


Zastępca: Kamila Kijak


Skarbnik: Maja Stasiak, Roksana Palej


Sekretarz: Katarzyna Zając