GMINNE KOŁO PPTK "HARNASIE" W NIDZIELISKACH

W dniu 21.10.2013 w Gminnym Centrum Czytelnictwa i Sportu odbyło się uroczyste otwarcie Gminnego Koła PTTK „HARNASIE”. Koło swoją siedzibę ma w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedzieliskach. Działalność Gminnego Koła PTTK „HARNASIE” rozpoczęła się w 2009 roku i w ramach jego działalności odbyło się do tej pory sześć rajdów górskich i jeden pieszy. w rajdach wzięło udział 400 dzieci szkół podstawowych z terenu gminy Szczurowa. 21 października na uroczyste otwarcie naszego koła przybyło wielu znakomitych gości miedzy innymi władze gminy na czele z wójtem Gminy Szczurowa Panem Marianem Zalewskim, dyrektorzy szkół, dyrektor GCKCziS Grzegorz Zarych,  pan Stanisław Kornaś  V-ce prezes PTTK w Tarnowie, przewodnik i miłośnik gór oraz pan Julian Kubowicz Himalaista, ratownik GOPR, instruktor narciarstwa PZN. Nasze otwarcie nie mogło by się odbyć bez udziału dzieci dlatego na naszą uroczystość przybyło ich ponad 100 z terenu całej gminy Szczurowa. Otwarcie Gminnego Koła PTTK „HARNASIE”  rozpoczęło się od prezentacji oficjalnego logo koła oraz krótkim filmem obrazującym naszą działalność od 2009 do dnia dzisiejszego. Następnie swój głos zabrał Pan Wójt który opowiadał dzieciom o walorach wędrówek górskich i zachęcał to brania udziału w rajdach jako świetnej formie spędzania wolnego czasu. Następnie z krótką  prelekcją wystąpił pan Stanisław Kornaś, który opowiedział o historii powstania i działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w naszym kraju. Po skończonej prelekcji dzieci  z naszej gminy które, brały udział w największej ilości rajdów odebrały z rąk pana Stanisława Górskie Odznaki Turystyczne oraz książki o tematyce górskiej. Zarząd koła wręczył również na ręce pana wójta Mariana Zalewskiego pamiątkowy foto album w którym można obejrzeć nasze dotychczasowe wyprawy. Zostały także wręczone okolicznościowe statuetki, które otrzymali pan wójt, pan Stanisław Kornaś oraz pan Julian Kubowicz w podziękowaniu za okazaną pomoc i wsparcie w założeniu naszego koła „HARNASIE”. Na zakończenie ze swoją prelekcją wystąpił pan Julian Kubowicz. Opowiadał wszystkim przybyłym dlaczego warto chodzić po górach o bezpieczeństwie i zachowaniu się podczas wypraw górskich oraz o swoich wyprawach w Himalaje których było aż siedem. Podczas  prelekcji towarzyszył pokaz slajdów oraz prezentacja podstawowego sprzętu wspinaczkowego.  Uroczystość zakończyła się zaproszeniem przez zarząd  koła PTTK „HARNASIE” na wspólne wędrówki.