PRZYJACIEL SZKOŁY

Rok szkolny 2016/2017

 


 „Dar ludzi,zaprawdę wielkich

nie ma większej radości od tej,

gdy drugim mogą sprawić radość”

Wilhelm Keppler 

 

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość:


-Pani Krystynie Budyn- Radnej z Niedzielisk

- Sołtysowi wsi Panu Kazimierzowi Wróbel i Radzie Sołeckiej

- Panu Stanisławowi Czachor i Wspólnocie Leśnej z Niedzielisk

- Pani Elżbiecie Wróbel

-Pani Alicji Wróbel

- Pani Izabeli Skóra

-Panu Marianowi Zalewskiemu -Wójtowi Gminy Szczurowa

- Panu Andrzejowi Stolińskiemu - Prezesowi Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Szczurowej

- Panu Bartłomiejowi Hanek oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Niedzielisk

- Spółdzielni Produkcyjno – Handlowej w Szczurowej

-panu Arturowi Habura- Delikatesy Centrum w Szczurowej

- Panu Kamilowi Rudnik z Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek

- Polonii Niedzieliska w Chicago