PRZYJACIEL SZKOŁY

Rok szkolny 2019/2020

 

 

 „Dar ludzi,zaprawdę wielkich

nie ma większej radości od tej,

gdy drugim mogą sprawić radość”

Wilhelm Keppler 

 

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość:

 

-  Wójtowi Gminy Szczurowa - Panu Zbigniewowi Moskal

- Panu Kazimierzowi Wróbel - sołtysowi wsi

- Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich

- Panu Stanisławowi Czachor i członkom Wspólnoty Leśnej z Niedzielisk

- Spółdzielni Produkcyjno - Handlowej w Szczurowej

- Pani Urszuli Sobol

- Pani Bogusławie Daniel - Zieja

- Pani Magdalenie Pawlik i Radzie Rodziców