PRACOWNIA PRZYRODNICZA

Klasopracownia przyrodnicza wyposażona jest w wiele pomocy dydaktycznych umożliwiających przeprowadzanie ciekawych doświadczeń. W klasopracowni przyrodniczej znajdują się plansze dydaktyczne np.(rośliny chronione, zwierzęta chronione, gady, płazy, ptaki, ssaki, organizm człowieka, wyznaczanie kierunków świata , układ planet we wszechświecie, grzyby jadalne – trujące, układ okresowy pierwiastków) , globusy, słowniki geograficzne, atlasy oraz mikroskop optyczny co pozwala na prowadzenie naprawdę ciekawych lekcji. Opiekunem klasopracowni jest Pani mgr Ewa Badzioch. W pracowni przyrodniczej uczniowie znajdą wszystkie niezbędne „rzeczy” do przeprowadzenia przyrodniczych doświadczeń (oczywiście pod opieką nauczyciela). W związku z tym znajdują się tam wagi, kompasy, odważniki, magnesy(podkowiaste , sztabkowe), miarki.

MOTTO klasopracowni przyrodniczej brzmi:

,,PRZYRODA BEZ CZŁOWIEKA MOŻE ŻYĆ,
ALE CZŁOWIEK BEZ PRZYRODY ZGINIE”