PRACOWNIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Pracownia edukacji wczesnoszkolnej mieści się na parterze szkoły. Opiekunem jest mgr Ewa Zdunek. Motto pracowni brzmi: ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się  innymi.’’ Jan Paweł II. Cytat ten wiąże się z działaniami wychowawczymi,  z kształtowaniem osobowości  uczniów, rozwijaniem ich najlepszych cech.

     Pracownia została wyposażona w różnego rodzaju pomoce m.in. kolorowe plansze, z których uczniowie korzystają  dla utrwalenia wiadomości  przyrodniczych i matematycznych. Gazetka ,,Ortografia dla smyka” zawiera wyrazy- ortogramy pomocne w nauczaniu ortografii. Plansza ,,Prawa dziecka ‘’wskazuje również  na ważność procesu wychowawczego.

   Z pracowni korzystają uczniowie klasy II- III, dlatego została ona wyposażona również w dywan, który służy do zabaw i wypoczynku.

   Dzieci pod kierunkiem wychowawcy dbają o dekorację klasy, eksponują też  swoje prace plastyczne