PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Pracowania Języka angielskiego wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do nauki języków obcych. W klasie znajduje się 14 stanowisk dla uczniów oraz jedno stanowisko główne dla nauczyciela, który steruje pracą w klasie. Każde stanowisko wyposażone jest w słuchawki z mikrofonem. Dodatkowo nauczyciel na specjalnej planszy zamontowanej na biurku może wybrać rodzaj pracy (praca w jednej grupie, praca w kilku grupach lub praca we parach). Istnieje również możliwość nagrania wypowiedzi uczniów i odtworzenie ich w dowolnym momencie.

Ponad to pracownia posiada nowoczesne tablice dydaktyczne rozwieszone na ścianach, z których czy to nauczyciel czy uczeń, w każdej chwili może skorzystać. Zawierają one wszystkie najważniejsze zagadnienia gramatyczne oraz niektóre działy słownictwa zapisane w przejrzysty sposób.

Pracownia przeznaczona jest dla każdej grupy wiekowej, a nowoczesny sprzęt znacznie zwiększa motywację uczniów do nauki Języka obcego. Opiekunem pracowni jest Anna Wójcik.