PRACOWNIA POLONISTYCZNA

Pracownia polonistyczna  „Ortografek"

Motto pracowni brzmi: „Kto czyta żyje wielokrotnie.Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany"

Klasa została wyposażona w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, z których korzystają uczniowie na lekcjach języka polskiego.. Tablice dydaktyczne z zakresu teorii literatury, fleksji, składni, fonetyki i słowotwórstwa, wszelkiego rodzaju słowniki polonistyczne, encyklopedie , leksykony i czasopisma oraz  zbiory pomocy wykonanych przez samą nauczycielkę, uczniów, są pomocne  w żmudnym, ale pełnym tajemnic procesie dydaktycznym.
W gabinecie znajduje się sprzęt DVD, dzięki któremu młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z wielkimi dziełami literatury polskiej na ekranie.
Kolejnym atutem pracowni są gazetki ścienne, które przygotowują uczniowie z pomocą nauczyciela.