GRONO PEDAGOGICZNE

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Przedmiot, zajęcia edukacyjne

Wychowawstwo

Klasy

1

mgr inż. Katarzyna Mach

Dyrektor

matematyka, informatyka

 

 VII-VIII

2

mgr Ewa Serwatka

z-ca dyrektora

nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna

I

3

mgr Ewa Zdunek

nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny

II-III

4

mgr Lidia Kołodziej

nauczyciel

j. polski

 

V-VIII

5

mgr Teodozja Turaczy

nauczyciel

doradztwo zawodowe

 

VII - VIII

6

mgr Ewa Badzioch

nauczyciel

historia, przyroda, wdż, muzyka, plastyka, technika, geografia

 VII - VIII

V-VIII

7

mgr Anna Czachor

nauczyciel

j. angielski

j. niemiecki

 

0 - VIII

VII - VIII

8

mgr Paulina Duda

nauczyciel

wychowanie fizyczne, zajęcia SKS

 

V-VIII

9

Ks. mgr Józef Masłoń

nauczyciel

religia

 

0-VIII

10 mgr Dorota Gurgul

nauczyciel

biologia, chemia   VII - VIII

11

mgr Krystyna Kozioł nauczyciel fizyka   VII -VIII

12

mgr Bożena Cynarski

nauczyciel

nauczyciel współrealizujący, integracja sensoryczna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

II, III, V, VI

13 mgr Renata Nita nauczyciel logopeda   0, III, V, VI

 

 14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 mgr Lucyna Wróbel

 

 

mgr Magdalena Świerczek

 

 

 

mgr Ewelina Grabowska

 

 

 

 

 

 

 

 nauczyciel

 

 

 

nauczyciel

 

 

 

 nauczyciel

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowanie przedszkolne

 

 

matematyka, informatyka, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia indywidualne

 

 

 edukacja do bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 V, VI

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

III, V, VI

 

 

 

 

VIII