GRONO PEDAGOGICZNE

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Przedmiot, zajęcia edukacyjne

Wychowawstwo

Klasy

1

mgr inż. Katarzyna Mach

Dyrektor

matematyka

 

0-III, IV-VIII

2

mgr Ewa Serwatka

z-ca dyrektora

nauczyciel

wychowanie przedszkolne

0

3

mgr Ewa Zdunek

nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny

II-II

4

mgr Lidia Kołodziej

nauczyciel

j. polski, plastyka

 

IV-VIII

5

mgr Teodozja Turaczy

nauczyciel

doradztwo zawodowe

 

VII - VIII

6

mgr Ewa Badzioch

nauczyciel

historia, przyroda, wdż, muzyka, zajęcia techniczne, technika, geografia

 VII - VIII

IV-VIII

7

mgr Natalia Żak

nauczyciel

j. angielski, nauczanie przedszkolne

 

0-VIII

8

mgr Michał Winczura

nauczyciel

wychowanie fizyczne, zajęcia ruchowe,

VI

IV-VIII, I-III

9

Ks. mgr Józef Masłoń

nauczyciel

religia

 

0-VIII

10 mgr Dorota Gurgul

nauczyciel

biologia, chemia   VIII

11

mgr Krystyna Kozioł nauczyciel fizyka   VIII

12

mgr Bożena Cynarski

nauczyciel

oligofrenopedagog

 

 

13 mgr Renata Nita nauczyciel logopeda    
14 mgr Lucyna Wróbel nauczyciel oligofrenopedagog, muzyka  

IV - V

VI - VII