10 WRZEŚNIA NARODOWE CZYTANIE 2019

 

  NARODOWE CZYTANIE 2019

 

 

Narodowe Czytanie – „polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie ” Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.

Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku  Quo vadis Henryka Sienkiewicza, w  2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego, a 2018 roku „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania  Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. 

Był to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda

Nasz szkoła aktywnie włączyła się w tym roku w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie, która została przeprowadzona na terenie szkoły w dniu 10 września. W ramach akcji nauczycielki języka polskiego i historii- Pani Lidia Kołodziej i Pani Ewa Badzioch przygotowały gazetki ścienne w sali języka polskiego, wystawę książek autorstwa Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa.

 Szkolne Narodowe Czytanie było okazją do promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz uwrażliwiania na piękno języka polskiego. Wybrane fragmenty polskich nowel czytali zaproszeni goście, pracownicy i uczniowie szkoły, rodzice. Do akcji Narodowego Czytania włączyli się: Panie z Koła Gospodyń Wiejskich- Pani Krystyna Budyn, Pani Krystyna Wróbel, Pani Alicja Czosnek, PanKazimierz Wróbel- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Sołtys wsi Niedzieliska, Rodzice- Pani Lucyna Pięta, Przewodnicząca Rady Rodziców- Pani Magdalena Pawlik oraz Dyrektor Szkoły – Pani Katarzyna Mach.

Mimo trudnej w odbiorze dla tak młodego czytelnika lektury, nasi uczniowie prezentowali wzorową postawę, uważnie słuchając fragmentów nowel i udzielanych przez nauczycieli komentarzy.
            Szkolne Narodowe Czytanie było okazją do promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz uwrażliwiania na piękno języka polskiego oraz doskonałą promocją wybitnych dzieł polskiej literatury.